திரு பிரபஞ்சன் உடல் நலமின்றி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். விரைவில் பரிபூரணமாக குணமடைந்து வரவேண்டுகிறோம்.

தன் எழுத்துக்களால் எண்ணற்ற வலிகளுக்கு மருந்திட்டவர். அவரை வாசித்தவர்கள் அவரின் கதாப்பாத்திரங்களை தன் வாழ்வில் எங்கேனும் சந்திக்காமல் கடந்து போக முடியாதென்பது தெரியும். மனித நேயத்தையே முதன்மையாக கொண்ட அவரின் எழுத்துக்கள் எல்லா விதமான மனிதர்களுக்குள்ளும் இலையோடும் மனித நேயத்தை ஒரு சிறு நீரோடையில் இழையும் மலரின் இதழ்கள் போல் சொல்லாமல் சொல்லிசெல்பவை. 

சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவரிடம் கற்றதையும் பெற்றதையும்.

என்றென்றும் அன்புடன்
பரணீ